Tillgänglighet

Vi på Lands’ End inser vikten av en webbplats som är lätt att använda och ändå innehåller allt. Vi anser att din shoppingupplevelse måste vara positiv och njutbar, så vi arbetar hela tiden med förbättringar.

Just nu håller vi på med att göra webbplatsen tillgänglig för alla grupper, inklusive funktionshindrade, synskadade och personer med kognitiva problem.

Vår strävan är att sidorna ska vara lätta att navigera bland, oavsett om man är van vid skärmläsare, tangentbord eller en textbaserad webbläsare.

Av uttalandet nedan framgår vilka planer vi har nu och för framtiden vad gäller funktioner som underlättar din användning av webbplatsen. Vilka sådana funktioner som finns redan i dag framgår av avsnitten nedan.

  • Allmän information
  • Bakgrund, text och färger
  • Icke-textelement
  • Länkar och navigering
  • Ramar och tabeller
Eftersom det kan vara svårt att bedöma hur tillgänglig en specifik webbsida är, vill vi gärna få veta om någon upplever svårigheter när de använder vår webbplats. E-posta oss på info@se.landsend.comAllmän information

Vi har konstruerat den här webbplatsen så att den ska vara så tillgänglig som möjligt. Det innebär bland annat följande:
  • Språket är tydligt och enkelt, lätt att läsa och förstå.
  • Vi använder vanliga webbkonventioner.
  • Vi undviker blinkande och fladdrande element.

Vi strävar efter

att använda validerade HTML- och stilmallar (CSS - Cascading Style Sheets).

Standarduppfyllande

Vi strävar efter att se till att vår webbplats minst uppfyller A-kraven enligt standarden för tillgänglighet (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines). .

Vi har ett antal verktyg för att genomföra automatiska tillgänglighetstester (tillsammans med pålitliga expertutvärderingar), som bland annat kommer att testa våra sidor med skärmläsarapplikationer.

Bakgrund, text och färger

Om man är noggrann i valet av textfärger, storlek och bakgrundsfärger, kan man hjälpa människor med olika former av synsvårigheter.

Just nu testar vi webbplatsens typsnitt och bakgrundsfärger för att se till att inga kombinationer leder till negativa konsekvenser för människor med olika former av färgblindhet.

Typsnitt och textstorlek

Vi använder ett tydligt, lättläst typsnitt för all text och alla rubriker. Gå in i din webbläsare, välj Visa och därefter Textstorlek. Där kan du välja att öka eller minska textstorleken.

Stilmallar

Stora delar av vår webbplats använder redan stilmallar (CSS - Cascading Style Sheets) för layouten och vi arbetar med att genomföra det för samtliga sidor.

Icke-textelement

Vi arbetar med att kunna erbjuda alternativ för icke-textelement på alla sidor (finns redan nu för de flesta sidor), vilket ger synskadade och användare av skärmläsare bättre åtkomst till vår webbplats.

Bilder, filmer och andra icke-textelement

Vi planerar att göra det möjligt att använda vår webbplats utan att behöva se grafik eller bilder. Alla icke-textelement såsom bilder, animeringar, symboler, ljudfiler, filmer och multimedia kommer att ha textmotsvarigheter. Vi planerar att åstadkomma detta med alternativa beskrivningsattribut. Rent dekorativ grafik och/eller bilder kommer att ha tomma beskrivningsattribut.

Skript

Vår webbplats använder JavaScript för att förbättra användbarheten och shoppingupplevelsen. För att hjälpa dig att använda webbplatsen, planerar vi att skapa alternativa sidor utan JavaScript för de viktigaste sidorna.

Länkar och navigering

Navigering är en av de viktigaste aspekterna när man skapar en webbplats. Man strävar efter att webbplatsen ska bli så smidig och lättanvänd som möjligt, med sidalternativ placerade i en logisk ordning som hjälper alla användare.

Navigationslänkarna ska vara konsekventa på alla sidorna på webbplatsen. Vi håller på att gå igenom tillgängligheten om man bara använder tangentbord och navigerar med JavaScript avaktiverad.

Poppuppfönster

Webbplatsen använder bara poppuppfönster när kunden har nytta av det, till exempel när det är viktigt att man ser den webbläsare som man navigerat in från i bakgrunden.

Blanketter och tabeller

Vi planerar att använda tabeller med tydliga rubriker, så att läsarna förstår innehållet på en sida och fyller i rätt fält i olika blanketter.

Ramar

Vi använder inte ramar, eftersom de minskar tillgängligheten.