Integritet och säkerhet

Integritet och säkerhet

Lands’ End har agnat stor omsorg at denna integritets- och sakerhetspolicy,for att visa att vi bemodat oss om din integritet och om att skydda dina personliga uppgifter. Webbplatsen anvander den senaste tekniken for att erbjuda en saker och trygg webbplats for e-handelstransaktioner.

Var integritets- och sakerhetspolicy utgor en del av vara villkor och bestammelser. Besokare som inte har fyllt 16 ar bor inte logga in pa webbplatsen eller skicka oss nagra uppgifter. Immateriella rattigheter for denna webbplats ags och kontrolleras av Lands’ End UK Limited. Allt material som forekommer pa och all information som lamnas pa webbplatsen, bade text och bilder, skyddas genom upphovsratt, varumarken och andra immateriella rattigheter och ags av eller ar upplaten med licens till Lands’ End UK Limited.

Du far ladda ned, elektroniskt kopiera och skriva ut innehallet under forutsattning att du anvander det for personliga och inte kommersiella andamal. Anvandning for annat andamal ar strangt forbjuden utan foregaende skriftlig tillatelse fran Lands’ End UK Limited. Ingen ratt till, aganderatt avseende eller intresse i nagot av innehallet pa webbplatsen kommer att overga till dig till foljd av att du laddar ned, elektroniskt kopierar eller skriver ut eller bifogar sadant material till e-post.

Ansvar och gottgörelse

Vi utesluter och begransar inte vart eller nagon annans ansvar for dodsfall eller personskada till foljd av var eller annans forsumlighet. Utom enligt ovan och med avseende pa vara avtalsenliga skyldigheter att tillhandahalla varor och/eller tjanster till foljd av att vi accepterat bestallningar som gors pa var webbplats, ska varken vi eller nagot av vara ombud, narstaende foretag, styrelseledamoter, anstallda eller andra foretradare hallas ansvariga med grund i avtal, forsumlighet, pa utomobligatorisk grund eller pa annat satt, for skada eller forlust av vilket slag det an ma vara som pa nagot satt har anknytning till din anvandning av webbplatsen.

Vi ansvarar inte for indirekt eller foljdskada av vilket slag det an ma vara, daribland skada pa program- eller maskinvara, forlust av data, skadad eller forlorad verksamhet, utebliven vinst eller annan indirekt eller foljdskada som uppstar pa grund av eller i anslutning till att du anvander webbplatsen daribland utan begransning pa sadan forlust som uppstar pa grund av eller i anslutning till bestallning som gors pa webbplatsen, oavsett om vi accepterar denna eller ej.

Du ar inforstadd med att omedelbart och pa begaran gottgora oss och vara ombud och tjansteman, styrelseledamoter och anstallda for varje krav, skadeersattning, skada, kostnad och utgift, daribland rattsliga arvoden, som uppstar pa grund av ditt brott mot dessa villkor och bestammelser. Vi kan avbryta din anvandning av webbplatsen omedelbart om vi anser att du har brutit mot dessa villkor och bestammelser

Säkerhet för transaktioner

Pa Lands’ End tar vi mycket allvarligt pa din sakerhet och krypterar konsumenters uppgifter, som kreditkortsnummer, nar du bestaller direkt via webbplatsen. Vi skickar krypterade data over internet med hjalp av tekniken Secure Socket Layer (SSL), for att din upplevelse av att handla online ska bli trygg och saker.

Foredrar du att bestalla produkter fran var webbplats per telefon kan du ringa gratis till var kundservice 0200 899 999.

Säkerhet vid e-postkorrespondens

Pa webbplatsen kan du aven kontakta Lands’ End via e-post. E-ostkorrespondensen ar i fritt textformat och kan inte krypteras. Det ar darfor inte nagot sakert satt att kommunicera pa. Skicka inte kansliga uppgifter som kreditkortsuppgifter per e-post.

Internetsäkerhet

Trots att vi anvander avancerade sakerhetsatgarder for att skydda dina uppgifter mot forlust, missbruk och andring, kan vi inte, vilket galler for alla datanatverk som ar anknutna till internet, fullt ut garantera att de uppgifter du skickar via internet ar sakra och vi kan inte hallas ansvariga for detta.

Håll dina uppgifter uppdaterade

Vi gor vart basta for att sakerstalla att de uppgifter vi har ar riktiga och sa uppdaterade som mojligt. Skriv till oss under adress Kundservice, Lands’ End UK Limited, Lands’ End Way, Oakham, Rutland, LE15 6US, Storbritannien eller skicka ett e-brev info@se.landsend.com for att meddela oss eventuella andringar av de uppgifter du tidigare har lamnat till oss eller om du kanner till att nagot ar fel i de uppgifter vi har om dig.

Delar vi med oss av dina uppgifter till andra?

Lands’ End kan behova fora dina uppgifter vidare till andra uteslutande for att vi ska kunna tillhandahalla dig de varor eller tjanster du har bestallt eller begart av oss eller pa annat satt i anslutning till vara forbindelser med dig. Da och da hander det att vi gor vara addresser tillgangliga for speciellt och noga utvalda samarbetspartners som har produkter och tjanster som vi tror kan intressera dig.

Om du inte vill att dina uppgifter ska lamnas ut till tredje part sa var god meddela var kundtjanst antingen pa gratis telefon 0200 899 999 eller skriftligen?via e-post info@se.landsend.com.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Vi anvander dina uppgifter for att vi ska kunna tillhandahalla dig de varor eller tjanster du bestallt av oss eller pa annat satt i anslutning till dina forbindelser med oss. Vi kan aven anvanda de uppgifter du tillhandahaller for att forbattra innehallet pa och utseendet av var webbplats eller vara kataloger. I avsikt att battre forsta vara kunder kommer vi att spara de uppgifter du lamnar om dig sjalv och narmare uppgifter om eventuella kop du gjort, for att vi ska kunna erbjuda produkter och tjanster som sannolikt ar av intresse for dig om du inte uttrycker att du inte samtycker. Vi kan aven gora marknadsanalyser per brev, telefon, e-post eller annat rimligt kommunikationssatt utifran dina uppgifter.

Hur kan du stoppa vidare marknadskommunikation från oss?

Vill du inte längre få marknadsförings- eller marknadsanalyskommunikation från oss eller vill att vi ska sluta bearbeta dina uppgifter på något annat sätt kan du skriva till oss under adress Kundservice, Lands’ End UK Limited, Lands’ End Way, Oakham, Rutland, LE15 6US, Storbritannien eller skicka e-brev till oss från sidan Kontakta oss. Har du fått ett e-brev från oss? Om du står på vår e-postlista för utskick kan du ha fått e-brev från oss om våra produkter, specialerbjudanden, tävlingar eller andra saker. Alla e-brev vi skickar ut inbegriper ett enkelt och automatiskt sätt för dig att sluta få e-brev från oss. Vill du avbryta utskicken behöver du bara följa anvisningarna i slutet av varje e-brev

Telefonsamtal till oss

Samtal kan spelas in i syfte att övervaka standarden på vår kundservice och av säkerhetsskäl

Lagstiftning om dataskydd

Vi respekterar Svenska lagar och EU lagar/direktiv om dataskydd avseende alla uppgifter vi har.

Tillämplig rätt

Lands’ Ends webbplats styrs och bedrivs i Storbritannien. Dessa villkor och bestammelser och alla fragor som ror bestallning du gor pa var webbplats ar underkastade engelsk ratt och du ar inforstadd med att engelsk domstol ensam ar behorig avseende varje fraga som har anknytning till eller uppstar pa grund av webbplatsen eller annan bestallning du gor pa webbplatsen.

Allmänt

Vi kan nar som helst andra vara villkor och bestammelser. Om nagot utav dessa villkor och bestammelser skulle visa sig inte galla eller inte kunna verkstallas, ska aterstoden av dessa villkor och bestammelser fortsatt vara fullt ut gallande och i laga kraft.