Socialt ansvar

Vårt miljömässiga och sociala ansvar

Lands’ End har en lång tradition av att göra rätt saker av rätt anledningar. Anda sedan vår grundare Gary Comer skrev ned sina affärsprinciper (Principles Of Doing Business) 1963 har vi strävat efter att göra affärer på rätt sätt.

Att göra affärer på rätt sätt innebär mycket mer än att behandla sina kunder och anställda på ett hederligt sätt. Det innebär också att vara en god samhällsmedborgare, följa stränga etiska standard och arbeta med den påverkan som verksamheten har på miljön.

Dessa principer utgör grundstommen för det som Lands’ End står för. Vi kallar det vårt miljömässiga och sociala ansvar och vi vill gärna berätta om några av våra initiativ.

ETISK VERKSAMHET

Att göra affärer med integritet och behandla människor med respekt

Redan från första början byggde Lands’ End sin verksamhet på principen att behandla kunder, leverantörer och kollegor på ett hederligt och ärligt sätt. Vår grundare Gary Comer blev en gång ombedd att beskriva Lands’ End med ett enda ord. Utan att tveka svarade han: "Integritet".

Som detaljhandlare och arbetsgivare är Lands’ Ends förpliktelse i första hand att driva verksamheten med god bolagsstyrning och att behandla andra med respekt.

Mänskliga rättigheter och leverantörskedjan

Lands’ End anlitar leverantörer över hela världen. Vi söker samarbetspartner som kan ge oss den bästa kombinationen av kvalitet, pris och service som gör att vi kan leverera riktigt värde till våra kunder. I den här globala miljön är vi självklart intresserande av samtliga partners standard.

Att leverantörerna följer Lands’ Ends affärsstandard är en förutsättning för att de ska bli och förbli affärspartners. Vi är särskilt noga med att välja partner som tillämpar rättvisa, anständiga och lagliga arbetsmetoder, godtar våra affärsstandard och brinner för att tillverka kvalitetsprodukter.

Våra affärspartner måste ge oss fullständig insyn vad gäller deras anläggningar, medarbetare och anställningsdata, så att vi kan kontrollera att de följer våra affärsstandard, till exempel:

  • Inget barn- eller tvångsarbete
  • Rättvisa löner och förmåner
  • Föreningsfrihet
  • Ingen diskriminering
  • Inga olagliga incitament
  • Hälsosamma och ofarliga arbetsförhållanden
  • Uppfyllande av rättsliga krav rörande verksamhetens drift

MILJÖMASSIG HALLBARHET

Att upprätthålla en hälsosam miljö för framtida generationer

Som företag använder vi en rad olika råvaror för att tillverka, marknadsföra och distribuera våra varor. Vi inser vikten av att använda dessa råvaror varsamt och Lands’ End uppfyller sin roll på ett ansvarsfullt sätt genom att arbeta nära våra medarbetare, leverantörer och samhället för att främja hållbarhet i våra affärsmetoder.

Användning av återvunnet material

Vi stödjer återvinningsindustrin genom att använda återvunnet material i papper och plast.

Vi är medvetna om att det i en del rapporter uppges att återvinningsprocessen kan vara mindre effektiv och ren än tillverkning med helt orörda material. Men det är bara genom vårt stöd som återvinningsindustrin kan få in de medel som behövs för forskning och för att förbättra effektiviteten. Därför är vår taktik att "delvis" använda återvunnet material. Mer information om detta finns i avsnitten nedan.

Vår inställning i frågan kommer att förändras i takt med att tekniken och förståelsen utvecklas. Om du vill dela med dig av användbar information om detta får du gärna e-posta vårt team som arbetar med miljömässigt och socialt ansvar. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Plast

Plast är ett användbart material när det gäller att skydda våra produkter mot smuts, fukt och lukt under transport. Vi använder en genomskinlig plast för att skydda våra kläder när de skickas från tillverkaren. Produktpåsen är tillverkad av mycket tunn plast för att minimera spill och därför håller den inte för försändelser via post. Istället använder vi en annan, kraftigare och ogenomskinlig plastpåse av delvis återvunnet material när vi skickar små beställningar till kund. För medelstora till stora beställningar använder vi kartong.

Därför stödjer vi återvinningsindustrin och minimerar mängden ny plast i våra påsar genom att även använda återvunnet material. 25 % av våra produktpåsar innehåller återvunnet material och för våra transportpåsar är samma siffra 100 %. Våra transportpåsar kan förvaras och vid behov användas som "returpåsar". .

Färre engångspåsar

I ett forsok att hjalpa till att minska antalet engangspasar och forandra konsumenternas vanor mot ateranvandningsbara pasar, sa har vi utvecklat var leveranspase sa att den gar att anvanda vid t ex returer.

Papper och kartong

Som postorderforetag ar vi sarskilt medvetna om vikten av pappersproduktionen och dess paverkan. Tra ar en mangsidigt ravara och nar det skots pa ratt satt ar det en fornybar resurs som bade ger en naturlig miljo och tar upp vaxthusgaser.

Allt papper som vi anvander for vara kataloger ar godkant enligt FSC:s (Forest Stewardship Council) eller PEFC:s (Programme for the Endorsement of Forest Certification) internationella system for certifiering av skogsbruk. For att komma ifraga for nagon av dessa certifieringar maste pappersbruket skota sin skog enligt en minimistandard for hallbart skogsbruk.

Vi ser också till att katalogpappret har ett certifieringsnummer för spårbarhet. Med hjälp av detta kan träfibern spåras ända tillbaka till den ursprungliga skogen. Alla leverantörer som hanterar pappret, från skogen till tryckpressen, måste ha samma certifiering. Tryckeriet är sista länken i kedjan innan katalogen distribueras till kunden. Tryckeriet har ett spårbarhetsnummer som de vanligtvis lägger in bredvid PEFC:s eller FSC:s logotyp. Vi använder vanligen två tryckerier eftersom vårt omslag är tillverkat av kraftigare papper än de övriga sidorna och de olika papperstyperna kräver olika tryckutrustning. Därför har vi ofta två spårbarhetsnummer för varje katalog, ett för omslaget och ett för övriga sidor.

Klicka på länkarna nedan för mer information om certifieringssystemen;
www.fsc-uk.co.uk
www.pefc.co.uk

Allt papper pa vara kontor och i var verksamhet kommer fran antingen atervunna eller hallbara kallor. Vi anvander atervunnet papper for brevpapper och kontorsmaterial dar tryckkvaliteten inte har nagon betydelse. Vi overvakar var forbrukning av kontorspapper och staller upp mal for att minska den. Jamfort med maj 2009 har vi minskat var forbrukning med minst 30 %.

Vad gäller kartong använder vi 100 % återvunnet material när kraven på hållbarhet kan uppfyllas.

Transport

Vi tror att shopping i hemmet är det mest miljövänliga sättet att handla. Våra produkter transporteras land- och sjövägen till våra anläggningar i Storbritannien och Tyskland, och levereras sedan till våra europeiska kunder via ett nätverk av transportföretag. Vi har förbundit oss att uppfylla våra transportbehov så effektivt som möjligt och att minska vårt koldioxidavtryck genom att arbeta tillsammans med våra logistikpartner för att maximera varulaster, dela släp/containrar och samlasta. Avtalen med våra logistikpartner har också utformats för att säkerställa att de delar våra strategiska målsättningar gällande miljömässig hållbarhet.

Energi och vatten

Vi har investerat i högteknologiska system som övervakar vår energiförbrukning. De nya systemen ger oss möjlighet att analysera toppar och dalar i vår användning, vilket gör att vi kan ändra processer för att spara energi och minska vårt koldioxidavtryck. För närvarande har vi minskat vår energiförbrukning med 28 % för 2008. För att minska den ytterligare har vi installerat ett nytt T5-belysningssystem samt rörelsedetektorer i våra kontor. Vi tittar också på möjligheten att använda solpaneler samt sekundära värmeväxlare för pannorna och vindkraftverk för el till vår teletjänstcentral. Luftkonditioneringen på kontoren körs på ozonvänliga gaser (R134A) för att minimera dess miljöpåverkan.

Avfall och återvinning

For narvarande har vi ett flertal initiativ for atervinning och avfallshantering pa gang vid vart huvudkontor. Dessa galler pappersprodukter, aluminiumburkar, glas och plast samt bortskaffande av icke-atervinningsbart material och vattenreglering. Vi uppmuntrar ocksa vara medarbetare att ta med batterier hemifran och anvanda var batteriinsamling.

Lagningsservice

Slit-och-släng-modet, iden att något används en tid och sedan kastas bort, bidrar till att 900 miljoner klädesplagg varje år hamnar på soptippen.
Vi gör kläder som håller ? vilket i förlängningen leder till en mer hållbar livsstil. Allt vi säljer har livstidsgaranti och vi erbjuder dessutom en lagningsservice för att ytterligare bidra till klädernas livslängd och minimera avfallet.

SAMHALLE OCH VALGÖRENHET

Att bidra positivt till samhället

Att upprätthålla goda relationer och hjälpa de lokala samhällen där vi verkar att utvecklas är vardag för Lands' Ends medarbetare.

Våra medarbetare och deras familjer är själva kärnan i vår framgång. Som arbetsgivare vill vi att alla ska göra det lilla extra för våra kunder, så i gengäld är det bara rätt att vi gör det lilla extra för våra medarbetare. Detta gör vi med hjälp av våra samhällsinitiativ.

Kontaktuppgifter för miljömässigt och socialt ansvar

Om du har kommentarer eller förslag som rör Lands’ Ends miljömässiga och sociala ansvar är du välkommen att kontakta;

Mark Harris
Personalansvarig
Lands End Way
Oakham
Rutland
LE15 6US

Telephone: 01572 722553
Email: mark.harris@landsend.co.uk